O mnie: MIROSŁAWA TRUCHTA-NOWICKA - ur. 1966 r. Absolwentka Wydziału Artystycznego WSP w Częstochowie (obecnie Akademia Jana Długosza), dyplom w 1994 r. na kierunku Projektowanie Plastyczne u prof. Jerzego F. Sztuki i prof. Wernera Lubosa.

Od momentu pojawienia się Lalki w obszarze twórczych poszukiwań, nastąpiła bardzo wyraźna zmiana w proporcjach mojej aktywności artystycznej. Dzisiaj LALKA-RZEŹBA Z PAPIERU naznacza swoją obecnością niemal każdy przejaw artystycznej kreacji. Papierowe, antropomorficzne kształty stały się dla mnie idealną odpowiedzią na poszukiwania naturalnej delikatności formy ulotnej, kruchej, a jednocześnie o dużej dozie wyrazu, dramatyzmu, niekiedy groteski, ale też pełnej lirycznego piękna i ciepła. Lalki-Rzeźby "opisują", "opowiadają", "przedstawiają" w sposób całkowicie naturalny, korzystając z cech i wartości obu środków ekspresji i narracji, którymi są: PAPIER I LALKA. Ich przeznaczeniem jest tu współdziałanie, wspieranie się wzajemne w tworzeniu nowych znaczeń i obrazów. Oba elementy zawierają w sobie wiele sprzeczności i wywołują wrażenie ambiwalencji, ale połączone w jedność stają się szczególnie intrygujące. W wyjątkowy sposób aktywizują otoczenie, działają magnetyzująco poprzez formę i materię. LALKĘ, jako przedmiot materialny, cechuje nieprecyzyjność i wieloznaczność. Z kolei PAPIER - materia z głęboko ukrytą tajemnicą - towarzyszy człowiekowi od tysiącleci dokumentując jego życie, jest materią, która przypomina o prawach natury i podkreśla antropomorficzność, doskonale wpisuje się w konteksty i idealnie współgra z LALKĄ - medium znacznie starszym, bo od pradziejów obecnym, pełniącym funkcje nie tylko ludyczne, bardzo silnym z racji swych filozoficznych, historycznych i kulturowych konotacji.
LALKA i PAPIER - media tak powszechne, że często niezauważalne... są dla mnie idealnym sposobem opisywania świata. W ostatnich latach Lalka-Rzeźba z papieru zdominowała moją twórczość, czego dowodem są liczne wystawy, spotkania, warsztaty związane z tematycznymi realizacjami oraz wciąż otwierające się nowe obszary działań dla Lalki-Rzeźby z papieru (Regionalne Dni Książki w Częstochowie, Festiwal DOTKNIJ TEATRU, realizacje książki artystycznej).
Lalki-Rzeźby znajdują swoje miejsce w kolekcjach prywatnych i muzeach.
Należę do międzynarodowej organizacji zrzeszającej artystów, którzy tworzą papier i stosują go jako medium w pracach artystycznych IAPMA (International Association of Hand Papermakers and Paper Artists).

@miroslawa_truchta_nowicka