foto publikacji
"Lalki z papieru Mirosławy Truchty-Nowickiej" (2011r.)

Pod honorowym patronatem MUZEUM PAPIERU I DRUKU w ŁODZI.

W publikacji znalazły się:
- Katarzyna Kuropatwa-Pik, esej "Tramwajowe smuteczki nie tylko o lalkach mówią?...";
- Katarzyna Łuczak, Joanna Matyja, recenzje;
- fragmenty z katalogów wystaw;
- informacje dotyczące twórczości m.in. źródła inspiracji; itp;
- szereg ilustracji barwnych i czarno-białych.
foto publikacji


foto publikacji


foto publikacji


foto publikacji


foto publikacji


foto publikacji


foto publikacji


foto publikacji


foto publikacji


foto publikacji


foto publikacji